Enter your username and password here in order to log in on the website:

Спонсори и партньори

Списък с възможности

По-долу е даден разширен списък с възможностите, които предлага TYPO3. Някои от изброените са вградени в системното ядро, докато други могат да бъдат добавени с инсталиране на разширения от трети лица, които разширения могат свободно да бъдат свалени от хранилището за разширения на TYPO3.

Лесен за използване от редакторите на съдържание

КачествоЯдроРазширениеЗабележки
Rich Text Editor (RTE)X Множество RTEs с Microsoft Word-подобни икони, поддръжка за Win/IE, Mac/Safari и Mozilla Firefox на всички платформи; WYSIWYG редакторите са високо конфигуруеми -- бутоните и CSS стиловете могат да бъдат добавяни и премахвани.
Интуитивен потребителски интерфейс X Сайтът е организиран и показан в бек-енда под формата на дървовидна структура, която следва структурната подредба на сайта. Функциите за управление на файловете показват директориен формат, които повтаря директорийната структура на инсталацията.
Spell CheckerX Spellchecker е вграден в Rich Text Editor
Конфигуруеми UI НиваXXКонфигуруем/Със скинове бек-енд интерфейс за редакторите (за експерти и новаци); Помощни икони при повечето функции.
Undo / HistoryX TYPO3 има неограничена история на промените. Вие можете да възстановите състоянието на сайта преди всяка промяна, която сте правили на него.
КлипбоардX Копиране и поставане на единични или множество страници или съдържание
Фронт-енд или Бек-енд редактиранеX Потребителите могат да редактират директно върху уеб сайта или през администраторската част на TYPO3.
Преглед на съдържаниеX Скрито, времево- или  ограничено по достъп съдържание може да бъде прегледано преди неговото публикуване.
Редактиране на множество страници  Всяко ниво от страници може да бъде заредено в редактираща форма чрез определени параметри, каквито са име, дата и т.н., за да бъдат редактирани в същото време.
Минимално време за обучение  Редактирането на съдържание в TYPO3 е толкова лесно, колкото и редактиране с Microsoft Word или Open office. Връзки в менюта се създават автоматично с добавяне на нова страница, а добавянето на съдържание върху нея е улеснено от Помощници за въвеждане на съдържание.
Вътрешни препраткиX Повтарящите се операции и често използваните модули могат да бъдат "прибавени" с единично щракане на мишката. Имайки такава колекция от препратки потребителите могат да преминават през избраните части на TYPO3 с минимално усилие. Препратките могат да бъдат групирани, именовани и дори добавяни към потребителските групи от администраторите.
"Live" Търсене & Заместване XРазширение осигурява възможност за редакторите достъп до хранилище на често използваните фрази, имена, текс, HTML или код. Ако редактирате една препратка, тя автоматично ще осъвремени всички неини инстанции на сайта.
ПомощнициX Съществуват помощници за форми, таблици и манипулиране на изображения.
Център за задачиX Възможност за създаване и управление на проекти, изпращане на и-мейл до членовете на проекта, преглед/управление на входящата поща, вмъкване на бележки за всяка страница.
Вътрешна машина за търсенеXXРедакторите мода да търсят по ключова фраза във всяка секция на сайта. Резултатът ще върне всички елементи със съдържание, които включват избраната фраза. Показаните резултати могат да бъдат редактирани оттук. Съществува и разширение, което позволява замяната на търсен низ с избран от вас такъв.

Лесен за използване от администраторите

КачествоЯдроРазширениеЗабележки
Сравняване на бек-енд потребителиX Чрез избор на няколко възможности, администраторите могат да сравнят правата на потребителите/групите един/една спрямо друг/друга.
Flexform конфигурацияX Лесно конофигуруеми плъгини на страницата, където плъгинът се поставя, изполвайки конфигурация с табулатори.
Множество сайтовеX На единична TYPO3 инсталация (вкл. база от данни) може да имате множество страници.
Множество домейн именаX Multiple domains can point to one TYPO3 site within the same database and installation or they can be attached to other sites in the database.
Manage Backend Users / GroupsX Limit what backend users can see and do in one centralized location
Switch UserX By simply clicking a button, an administrator can switch to a different user without logging in and check their permissions or troubleshooting problems.
Upgrade / Install Extensions (Extension Manager)X Perform upgrades, downgrades and install extensions, manuals and tutorials easily via an extension manager.

Шаблони

FeatureCoreExtNotes
TypoScript LanguageX One central well-documented language for controlling templates
Template ManagementX Templates can be setup and administered in multiple locations on the site.
Designer-friendly Templating SystemX Templates can be created in designer-friendly applications such as Adobe Photoshop or Macromedia Dreamweaver before being ported to TYPO3.
TemplaVoila XXML-based template kickstarter/wizard; templates can be extended by TypoScript
CSS Styled ContentXXAll aspects of the core functionality can be styled on the website. Most extensions can be styled through CSS.
Sitewide TemplatesX Administrators can set up an entire site using a single template.
Multiple Templates per SiteXXAdministrators can create a different template for each page. With TemplaVoila, you can allow content editors to choose from multiple templates when creating pages. Other extensions offer similar capabilities.
Parent / Child TemplatesX You can create a parent template while extending specific areas of it on subpages using child templates. Template-nesting is fully supported.
Basis TemplateX Create unlimited templates and insert them into other templates as a basis to that template.
Dynamic menusX Menus and submenus can be created based on the page-tree as pages are added and subtracted. These can be styled entirely through CSS. Menu items can have conditional states (i.e., the menu item can be styled differently if it is the first item, if it is an even-numbered item, or if it is the last item, etc.)
Dynamic graphical menusX Graphical menus and buttons can be created based on the page-tree, either by using images and TrueType fonts or through code. Menus can also be styled entirely through CSS with dynamic backgrounds generated by TYPO3.
Multiple Menu TypesXXHorizontal or vertical menus (text-based or graphical): list-type, DHTML layers (flyout menus), breadcrumbs, JavaScript selector boxes, XML-based Flash menus
Multiple Page TypesX Different page types allow administrators and editors the ability to define extra functionality; such as including special types of records (news articles, frontend users, etc.) in a "folder-like" format, or it allows the ability to exclude the page from dynamically generated menus.

Защита

FeatureCoreExtNotes
Audit TrailX Administrators have access to one log in the backend or individual logs on each page where they can view changes that have been made to the database. Those can be rolled back to previous changes with by clicking the history brush.
Content ApprovalXXSimple workflow lifecycle can be set up so that the work of an editor must be approved by a reviewer.
User PrivilegesX An administrator can grant as little or as much control to content editors or groups as needed. They can remove buttons and extensions that are not needed for different editors.
LDAP Authentication XBackend and Frontend user authentication
Login HistoryX A log of failed and successful logins is kept in the backend along with IP addresses of the users.
Lock to IP address lockX Only allow users to log in from one IP address
Lock to domainX Only allow users to log in from one domain
Email AlertsX Alerts for successful and failed logins can be sent to administrators.
Pluggable Authentication XActive Directory, Novell e-directory, Oracle, MS-SQL Server, Sybase or MySQL
SandboxX Administrators can set up a section within the system to test new features without disturbing the main site.
Simultaneous Editing WarningX For editors, simultaneous editing and potential loss of work is prevented since a warning sign is displayed to users trying to access an already opened record. To administrators, the time since the record has been accessed and the user name is visible.
User ManagementX Administrators can disable user accounts or change their passwords at any time.
SSL CompatibleX XRun site through SSL
SSL LoginsX Login through SSL and return to non-SSL backend
SSL Pages XSet specific pages to be SSL in frontend
VersioningX TYPO3 has unlimited versioning. You can save a state of the content so that it can be reverted at a later date. You can save versions of a page or a set of pages and edit those versions. You can swap the versions out with a touch of a button.
UndoX TYPO3 has unlimited history. You can "undo" any change you make on the site.

STANDARDS COMPLIANCE AND SINGLE SOURCE PUBLISHING

FeatureCoreExtNotes
Accessibility/WAI CompliantXXProject team dedicated to making all aspects of TYPO3 meet international accessibility standards, including the core and extensions
Content Syndication XSyndicate to external audiences via exporting or importing RSS feeds
FTP SupportX X 
UTF-8 SupportX  
WML SupportX  
WAP SupportX  
Plain Text SupportX  
Printer-friendly SupportXX 
PDF support X 
XHTML SupportX XHTML source code can be cleaned up using core tools, extensions or HTML Tidy
XML SupportX Export content into XML format. Often used in Flash-based websites.
Multi-language SupportX Language "layers" can be added to the website. Content and extensions can be translated side-by-side, making it very intuitive for an editor.
Custom TemplateX Administrators can create a special template on top of an existing site and run another "version" of the site through this template parallel to the current site. This is often used for printer-friendly, XML, PDF and plain text versions of the site.

PERFORMANCE

FeatureCoreExtNotes
Advanced CachingX Navigation, content object or template caching; Caches can be cleared in the backend manually or pages can be set on individual schedules
Page CachingX Page content caching
Static Content ExportXXPublish pages to physical HTML files

Управление

FeatureCoreExtNotes
Advertising Management XBanner ad plugins
Asset Management XSimple asset management through file manager or advanced meta-based management through a Digital Asset Management (DAM) system.
ClipboardX Multiple clipboards for copying and pasting pages and content.
Link ManagementX TYPO3 ensures that there are no "broken" or "dead" links within the system. If a page is moved, all links will still point to the page, no matter where it is moved. If a page is deleted, links will automatically be removed and the text or image will remain. Aliases can be added to important pages. Changing the alias from one page to another will keep links intact.
Show / hide PagesX Manual or timed
Show / hide ContentX Manual or timed
Content Staging XManually, through rsync or automatically, through versioning
Online AdministrationX All administration is handled online via a current web browser.
Sub-sites / RootsX Create unlimited sub-sites and roots, assign templates and domains to each as needed
Themes / SkinsXXFrontend and backend
RecyclerXXRestore pages, templates and content or permanently delete them.
Web StatisticsXXLog files can be written for each domain in the database. The AWStats log analyzer and Visitor Tracking System are available as a plugins and provide more detailed analysis.
Web-based Style/Template ManagementX  
Web-based Translation ManagementX  
Workflow Engine XWorkflow system is based upon the To-Do list (projects) in the task center. It allows a straight-line workflow with redirects, groups, reviewers and an editor for finalizing.

Гъвкавост

FeatureCoreExtNotes
CGI-mode SupportX PHP can be run through CGI
Content ReuseX Insert records, display content from other pages, mount a branch of the page-tree in other sections
Extensible User ProfilesXXCustomize and add fields to user profiles through the extension kickstarter.
Interface LocalizationX Backend interface localization, including language icons.
Metadata InsertionX Can be inserted for each page or globally, and for different languages or other template sites.
Multi-language ContentX Two-page tree method: duplicate pages, each in a different language
Multi-lingual Content IntegrationX Single-page tree method: same pages, adding language "layers" to page, each record translated
Multi-Site DeploymentX Multiple accounts linked to one source, and multiple sites residing in a single database.
URL RewritingX X 
Search Engine Friendly URLsX Simulate static and speakable URLS (e.g. www.domain.com/about.html, www.domain.com/about/ or www.domain.com/about/company.html). URLs with strings that were created through a TYPO3 extension can also be configured to be search engine friendly.
Conditional SyndicationX Content formatted based on definable conditions (minute, day of week, month, IP address, language, user/group, browser, device, platform, etc.). Conditions can be nested.

Персонализация

FeatureCoreExtNotes
Frontend User Registration XVisitors can register through the website. Requested user information and registration form are fully customizable.
Frontend User Login XUsers can log in, edit their profile, delete their registration and retrieve lost passwords.
Personalization of Content and PagesX Each page, content and section of content can be hidden to everyone but a specific group. Content can also be set to hide when a user logs in. Templates can be created for specific users and groups.
User Homepages XUsers can be sent to a specific homepage and customize their own homepage
Internal Email XFrontend users can send email to other users
User Contributed Content XUsers can contribute to news, pages via comments, forums or guestbooks
Visitor Tracking System XView statistics on the path traveled by visitors

COMMON EXTENDED FUNCTIONALITY (SCALABILITY)

FeatureCoreExtNotes
Affiliate Tracking X 
Blog X Comments, Permalinks, Trackbacks, RSS/RDF/Atom Feeds, metaWeblog API, Blogger API, FlickerRSS integration, Gravatar Support
Calendar XMultiple calendars with a number of features, including recurring events
Chat X 
Classifieds X 
Community XProvides a wide range of community features for frontend users. It mainly consists of the following parts: User list, Profile, Profile Administration, Guestbook, Messages, Buddylist, Backend User Administration.
Contact Management X 
Database ReportsXX 
Direct Mailer XSophisticated newsletter management. Administrator can send out one email with content geared for specific user groups with a touch of a button.
Discussion / Forum XTYPO3 has its own forum which has all the advanced features of other forum software. It also has special integration with the TYPO3 news plugin.
Document Management XDisplay MS Office or Open Office documents or directories of documents, which can be sorted and downloaded.
Email To Discussion Board XPull your mailing list emails into a discussion board
FAQ Management X 
File DistributionXXFunctionality ranging from creating a simple list of downloadable files to more comprehensive file management and distribution with tracking
Form ManagementXXAbility to generate forms using a wizard based approach and save the results to the database
Graphs and Charts X 
Guest Book X 
Help Desk / Bug Reporting X 
Job Postings X 
Link Management X 
Multimedia IntegrationXXIntegration of multimedia elements such as video, audio, flash animations, Java applets etc. Custom HTML code can be included easily.
User Homepages XUsers can be sent to a specific homepage and customize their own homepage
News XComplex article handling system features latest, list, single and archive news. News can be automatically or manually archived, timed to start and stop and added to categories. A search engine for the news can be added, including search by category. News can be exported via RSS. Comments can be added to news via extensions. One extension allows comments to be added to a forum thread automatically.
Newsletter Subscription XUsers can sign up for newsletters and the list can be downloaded in CSV format or used with the direct mail plugin.
Photo Gallery X 
Polls X 
Search Engine XSearches internally as well as MS Word and PDF documents that are linked to pages
Shop System X 
Site MapXXSitemaps can be configured and designed using DHTML, Flash/XML, graphics and text
Subscriptions XNotification for website page updates
Surveys XGenerate online surveys for anonymous or frontend users. Results can be emailed and surveys can be downloaded in CSV format.
Syndicated Content (RSS) XAdding RSS feeds to content (incoming)
Tests / Quizzes XGenerate online tests with unlimited questions and answers. Group questions in sections, unlimited number of Questions per Answer, unlimited number of Answers per Question, unlimited number of Results per Test, Create, move and delete Sections, Questions, Answers and Results, HTML-Template based output of the Test
User Contributed Content XUsers can contribute to news, pages, forums or guestbooks
Web Services Front End XIntegrating with Google API, etc.
Wiki X 
Custom Extension XCreate an unlimited amount of extensions using the extension kickstarter (wizard)

IMAGE CAPABILITIES

FeatureCoreExtNotes
ResizingX Using ImageMagick
CroppingXXUsing ImageMagick, also using Flash/ImageMagick
File Type ConversionX Using ImageMagick
Page PlacementX Wizard guides user to placing image on the page, left, right, center, above, below, wrap, nowrap
Enforce Size and PlacementX Through TypoScript and ImageMagick
Click-to-enlargeX  
Add Captions, Title Text, Alt Text X 
Styled Through CSS X 
CompositingX Using ImageMagick
Custom Image Frames/BordersX Create a set of alpha masks to add borders around images
Add Text Dynamically to ImagesX Using GDlib

Поддръжка

Feature  Notes
Certification Program  Certified TYPO3 Integrator, for more information have a look at certification.typo3.org
Manuals  Online, PDF, Open Office format, Videos
Books  14 in German, 2 in English and 1 in French
Magazine  The TYPO3 print magazine, "T3N", is published quarterly for the German, Austrian and Swiss market. More information can be found at www.t3n-magazine.de .
Commercial Support  Through consultancies
Commercial Training  Videos on www.typo3.org plus consultancies
Online Help  typo3.org (mailing list) plus consultancies
Professional Hosting  Through consultancies
Professional Services  Through consultancies
Public Forum  typo3.org
Public Mailing List  typo3.org
Users Conference  Three annual events: T3BOARD (the Snowboard Tour), T3CON (an international gathering of clients and developers) and T3DD (TYPO3 Developer Days)

Разработка

Feature  Notes
Extension Kickstarter  The wizard-based extension development tool allows users to develop a dummy extension rapidly and customize it through PHP.
Manuals  Online, PDF, Open Office format
Developer Community   
Extensible API  The extension kickstarter allows programmers to easily extend each aspect of TYPO3 or integrate with other systems.
Well-documented API  typo3.org/documentation/api/
Debugging Tools   
Third-Party Developers  typo3.org and consultancies
Developers Conference  T3DD, an annual gathering of developers
Developers Forum / Mailing List  typo3.org
License  GPL

ENVIRONMENT

System   
Web Server  Apache, IIS
Database, core system  MySQL
Database, user extensions  Support for Oracle, MS-SQL, PostgreSQL, ODBC, LDAP - virtually any external data source. Achieved through PHP.
Programming Language  PHP
OS  *NIX, MacOSX, Win32
Browsers  Internet Explorer, Firefox, Netscape, Opera, Konqueror on Windows, Unix or Mac

За повече информация

Повече информация за възможностите и тяхното прилагане можете да получите като се свържите с някой от членовете на TYPO3 Българско общество.