Enter your username and password here in order to log in on the website:

Спонсори и партньори

Семейството от продукти на TYPO3 вече е голямо и всеки един от тях залага свои изисквания, които могат да бъдат разгледани на адрес  http://typo3.org/download/.

Системни изисквания

TYPO3 е уеб приложение, написано на PHP, но то не е приложение в обичайния смисъл (Windows, Mac или Linux). С други думи: TYPO3 се инсталира на уеб сървър заедно с PHP и вие го използвате през уеб браузър, каквито са Internet Explorer или Mozilla Firefox, или вие стартирате TYPO3 на сървъра.
Съществуват някои изисквания както към сървъра, така и към клиента (потребителя), за да работи успешно TYPO3.

Уеб сървър

 • Операционна система: Unix (Linux), Windows или Mac
 • Уеб сървър: Webserver Apache, IIS
 • Middleware: PHP4 или PHP5 (Забележка: Започвайки от TYPO3 4.2.0, всички версии изискват минимум PHP5.2!)
 • База от данни: MySQL или друга система за управление на бази от данни, поддържани от TYPO3 DBAL (например Oracle, Postgres и много други)
 • Хардуер: Един нормален уеб сървър с няколко съвременни процесора и най-малко 256 MB Ram.  Също както и при други приложения базирани на бази от данни, повече памет е препоръчителна.

Високо производителните сайтове изискват използването на load-balancing и използването на статични HTML-експортиращи способности на TYPO3. Проверете статичната файлова настройка в архивите на мейлинг листите и инсталационния скрипт, за да започнете.

Опционално, но препоръчително: допълнителни приложения към уеб сървъра:

 • GraphicsMagick (standalone) (ImageMagick ще работи също)
 • GDlib/Freetype (компилиран с PHP)
 • zlib (компилиран с PHP)
 • Apache с mod_gzip/mod_rewrite
 • PHP-кеш (напр. PHP-accelerator / Zend Accelerator)

Последващи разширения може да изискат инсталирането на допълнителен софтуер. Например AWstats разширението е базирано на Perl, а Indexed Search машината използва "pdftotext" и "catdoc" за индексиране на PDF и Word документи.

Клиент (потребител)

 • Препоръчително: Mozilla Firefox, Internet Explorer 5+ за Windows
 • Изискване: Графичен браузър (IE, Opera, Safari, Konqueror за Windows, Unix, Mac)
 • Хардуер: Сравнително нов компютър

Важно относно консумацията на паметта

Някои части на TYPO3 изискват повече от обичайните 8MB памет, зададени в php.ini файла на инсталациите по подразбиране. В повечето случаи това не е проблем, тъй като ограничението на паметта се игнорира, освен ако поддръжката за него е компилирана в PHP (или ако стартирате PHP като CGI).