Enter your username and password here in order to log in on the website:

Спонсори и партньори
< Излезе дългоочакваната TYPO3 версия 4.6.0
24.04.2012 10:00 Възраст: 5 yrs

TYPO3 4.7 - standards and accessibility

новости и предизвикателства


TYPO3 общността оповести излизането на версия 4.7 на TYPO3. Това е последния рилийз от версия 4, който е фокусиран върху стандартите и чист, достъпен и валиден HTML 5 код.

Основни подобрения в TYPO3 4.7.

Новите версии на SwiftMailer и ADOdb са интегрирани в системата.

Системното разширение "indexed_search" е пренаписано, като се предоставя нов плугин като заместител на старата имплементация. Разширението използва fluid шаблони и цели да покрие предходния набор от функционални възможности и поведения и стилизиране без необходимост от използване на JavaScript за странициране.

Представени са и много hooks като част от процесите на indexed_search, позволявайки търсещата машина да бъде сменена.

Като пример е имплементирано разширението "indexed_search_mysql", което позволява използването на MySQL Fulltext indexes.

За потребителите от Южна Африка и Намибия е добавен и Африкански език. По този начин броят на наличните езици в TYPO3 е вече 51.

Нови възможности за frontend рендирането: HTML5 and Accessibility

В TYPO3 4.7. е обърнато сериозно внимание на HTML5, като резултат от което вече лесно могат да бъдат използвани медия елементи (изображения, аудио и видео), както и генериране на чист HTML5 сорс код, който съответства на W3C валидиращите насоки.

Web accessibility по подразбиране

Това не е нова концепция в TYPO3 и множество сайтове с TYPO3 са създадени в тази насока. Недостатък е, че за всеки проект беше необходимо да се преприемат необходимите стъпки и конфигурация, което изисква време и усилия. Сега web accesssibility идва по подразбиране.

Нов Правителствен пакет

За нуждите на властите е създаден Government Package. Към момента пакетът ще бъде наличен само на немски език, като се работи по създаване на английски версия.

Пакетът е колекция от най-добрите практики за повишаване на достъпността на уеб сайтовете. Съдържанието се представя в HTML5, навигацията и елементите със съдържание за достъпни за преглед от screen readers и има възможност за навигация чрез използване на клавиатурата.

Повече информация за пакетът може да бъде намерена на: http://government.v4.demo.typo3.org/

Backend  интерфейс и нови инструменти за редакторите

Като основен компонент при редактирането на съдържание Rich Text редакторът беше разширен с нови възможности. От една страна тези възможности включват HTM5 характеристики, а от друга страна основни неща, за които всеки редактор е искал да има.

Изброявайки ги може да отличим data-атрибутите за HTML5 тагове, секции, articles и aside конфигурации в редакторът, както и вмъкването на soft-hypens. По искане на редакторите беше създаден нов soft-hypen бутон, който позволява подготовка на възможните linebreaks в техните текстове.

TCEforms - редактиране на записи в TYPO3

Основните подобрения тук са:

  • възможност за множествен избор в tree преглед;
  • "exclude fields" са вече подредени по таблица, към която принадлежат, давайки на конфигураторите по-лесен начин за определяне на права.

 

Направени бях и множество много други подобрения и промени и се надявам всички те да допринесат за по-лесната и ползотворна работа с TYPO3.